Møllen


 

Der har beviseligt været en Borup Mølle siden 1346.

Oprindeligt lå møllen nede på det der i dag kaldes ”øen” med en bro fra gangdøren over bækken til haven hvor stuehuset nu ligger og en anden bro fra mølle døren over bækken hvor kornsækkene blev båret over til møllen.

8. maj 1883 brænder mølle og stuehus. Det nye stuehus bliver opført oppe i haven på dets nuværendes placering. Igen i 1920 er der brand på møllen men her overlever en del af bygningerne. I efteråret 1941 køber Hedeselskabet møllen samt en del jord (den nuværende C.E. Flensborgs plantage) med henblik på træplantning ved Borup Hede. Derfor lader de i 1942 opføre en træbarak som skulle huse unge arbejdsløse som skulle plante træer. Dette glippede i første omgang da der ingen ledige unge mennesker fandtes i Jylland, men efterfølgende blev der hentet arbejdsløse fra København til møllen for at arbejde. Stuehuset blev brugt som forstanderbolig og lokale unge piger blev ansat som tjenestepiger og til køkkenet.

Efter arbejdslejrens ophør i 1944 blev stuehuset indtil 1984 brugt som embedsbolig for skovfogeden. Her blev 2 skovdistrikter lagt sammen og møllen skulle ikke længere bruges som embedsbolig. Skovfogden på dette tidspunkt var Knud Brandt som var kommet til i 1959 og som i 1984 købte møllen af Hedeselskabet til privat bolig. Det var Knud Brandts enke vi købte møllen af i januar 2001.

(Kilde: Møldrup Kommunes lokalhistoriske Arkiv, Årsskrift 1992)

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk